16/12/2019 15:19        

Hành vi hủy hoại đất có thể bị phạt đến 150 triệu đồng

Q.Trung (TTXVN/Vietnam+) 28/11/2019 22:05 GMT+7 

Chính phủ mới ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014.

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hủy hoại đất sẽ bị phạt tiền đến 150 triệu đồng.

Cụ thể, trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau: Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 hécta; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 hécta đến dưới 0,1 hécta; phạt tiền từ 10-30 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 hécta đến dưới 0,5 hécta; phạt tiền từ 30-60 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 hécta đến dưới 1 hécta; phạt tiền từ 60-150 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 1 hécta trở lên.

Trường hợp gây ô nhiễm thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định nêu trên là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai. Nghị định cũng quy định mức phạt hành vi gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác./.

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết