04/12/2019 09:05        

Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thực hiện Công văn số 2677/HĐTDCC-SNV ngày 26/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính về việc ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thời gian tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

         -Thời gian: 14giờ30 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2019

         -Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở Khoa học và Công nghệ, Khu liên cơ I – Số 01 Trần Phú, Nha Trang

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết