Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 703771

Quyết định phê quyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/11/2019 08:57   - 34166 lần đọc   

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2014 về việc phê quyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó:

Định hướng phát triển theo Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là:

-Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN gắn với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu triển khai và ứng dụng rộng rãi thành tựu KHCN trong sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học về giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, hoàn thiện quy trình nuôi một số đối tượng thủy sản có giá trị.

-Triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các hoạt động xã hội; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tn địa lý để quản lý hạ tầng cơ sở ký thuật của tỉnh.

-Phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện, giám định của các tổ chức Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, nâng cao hàm lượng khoa học trong lãnh đạo quản lý, nhất là trong hoạch định chủ trương, chính sách.

-Mở rộng hợp tác, liên kết với các cơ quan nghiên cứu khao học trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của các viện, trường đại học trên địa bàn, quan tâm xây dựng lực lượng các nhà khoa học đầu  ngành trên từng lĩnh vực; khuyến khích phòng trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của quần chúng; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ, hình thành thị trường khoa học công nghệ.

                 * Xem chi tiết Quyết định tại đây

HH
  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn