30/10/2019 09:35        

Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019

Hội đồng Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3239/QĐ-HĐTDCC ngày 23/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019.


Chi tiết Kế hoạch triển khai và Tiến độ thời gian và các bước thực hiện Kế hoạch xem tại đây.


HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết