18/10/2019 14:31        

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Quyết định này thay thế Qyết định 2993/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Theo đó:

-Tăng 13 chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính của các cơ quan, địa phương, bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Cam Ranh, UBND thị xã Ninh Hòa, UBND huyện Khánh Vĩnh, UBND huyện Khánh Sơn.

-Giảm 08 chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính các cơ quan, địa phương, bao gồm: Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, UBND thị xã Ninh Hòa.

               * Xem chi tiết Quyết định và Phụ lục tuyển dụng tại đây.

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết