10/10/2019 09:25        

Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 9/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Quyết định số 2700/QĐ-BCT ngày 03/9/2019 của Bộ Công Thương về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/9/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019).

Văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020).

Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2019).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019).

Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2019).

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2019).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019).

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế về việc quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2019).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết