16/08/2019 15:47        

Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2019).

Quyết định số 2024/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 686/QĐ-BCT ngày 02/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2019).

Quyết định số 2144/QĐ-BCT ngày 19/7/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019).

Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2019).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn số 2125/BKHCN-ĐTG ngày 17/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2019).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019).

Quyết định số 1008/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Nemko Canada Inc,- CA2041 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Nemko Canada Inc,- CA0101 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1011/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - ENG Co., Ltd.- KR0160 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1012/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Standardbank Co., Ltd.- KR0144 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1013/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DT&C Co., Ltd.- KR0034 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd.- KR0025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1016/QĐ-BTTTT ngày 04/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - ESTECH Co., Ltd,-KR0019 (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/7/2019).

Quyết định số 1019/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Extron Electronics - US0190 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Quyết định số 1021/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. - US0160 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Quyết định số 1022/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Compliance Management Group (CMG) - US0155 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

 Quyết định số 1024/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Oracle America, Inc. - US0073 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Quyết định số 1025/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Apple Inc., RF Laboratory - US0056 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Quyết định số 1026/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Electro Magnetic Test, Inc, - US0036 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Quyết định số 1041/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - National Technical Systems - US0027 (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/7/2019).

Quyết định số 1050/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd, - KR0025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/7/2019).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020).

Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2019).

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Công văn số 4383/TCHQ-ĐTCBL ngày 03/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/7/2019).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết