12/07/2019 16:26        

Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 5 & 6/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019).

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2019).

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 08/2019/TT-BCT ngày 26/6/2019 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019).

Quyết định số 1083/QĐ-BCT ngày 26/4/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/4/2019).

Quyết định số 1230/QĐ-BCT ngày 13/5/2019 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2019).

Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT ngày 26/4/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019).

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1821/QĐ-BNN-CN ngày 21/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2019).

Văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/6/2019).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết