15/05/2019 14:29        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2019).

Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019).

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2019).

Quyết định số 940/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2019).

Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2019).

Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2019).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 05/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết