25/04/2019 09:40        

Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức của UBND tỉnh Khánh Hòa

Theo Quyết định 4097/QĐ-UBND ngày 28/12/218 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành  Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử lý thông tin qua đường dây nóng về chi phí không chính thức của UBND tỉnh Khánh Hòa thì:

-“Đường dây nóng về chi phí không chính thức” là số điện thoại và thư điện tử công vụ nhằm tiếp nhận những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI).

- Số điện thoại đường dây nóng: (+084) 258 3527135

-Hộp thư điện tử đường dây nóng: thanhtra@khanhhoa.gov.vn

-Bộ phận thường trực tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin đường dây nóng thuộc Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 26 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

          * Xem chi tiết Quyết định và Quy chế tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết