Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
       
  29/03/2019 09:34        

Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, Doanh nghiệp (DN) có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều tổ chức, DN tham gia và đạt giải. Điển hình từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh có:

- Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa vinh dự được trao tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2015 và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017;

- Phân viện Thú y Miền Trung đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2016;

- Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang đạt Giải Bạc năm 2015;

- Trong năm 2018, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã hiệp y đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.

GTCLQG được xây dựng dựa trên một hệ thống các giá trị cốt lõi, qua đó các tổ chức, DN đạt Giải thưởng không chỉ được tôn vinh; mà còn giúp tổ chức, DN gia tăng niềm tin về chất lượng sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng, tạo điều kiện cho việc trang bị các công cụ quản lý tiên tiến, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, sẵn sàng cho hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức, DN đạt Giải thưởng được hưởng các quyền lợi thiết thực sau:

1. Được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các Chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng;

2. Được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

3. Tổ chức, DN đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

4. Được các Bộ, ngành và tỉnh xem xét để khen thưởng theo quy định.

Ngoài ra, 20 tổ chức, DN đạt Giải vàng chất lượng quốc gia xuất sắc nhất sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Với ý nghĩa và lợi ích thiết thực cho chính tổ chức, DN khi tham gia GTCLQG, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan chủ trì tổ chức triển các khai hoạt động GTCLQG tại địa phương, trân trọng giới thiệu và thông báo đến các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham dự GTCLQG năm 2019.

* Thông tin chi tiết về đăng ký tham gia GTCLQG năm 2019 theo Thông báo số 312/TB-SKHCN và các tài liệu hướng dẫn: tải về tại đây

          - Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2019

          - Hướng dẫn viết báo cáo tham dự GTCLQG năm 2019

           - Thông báo GTCLQG năm 2019

           - Kế hoạch GTCLQG năm 2019

Lan CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết