19/03/2019 15:39        

Tổ chức thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ và kết quả thi tuyển

Căn cứ Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN ngày 11/9/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và công nghệ năm 2018; Sáng ngày 17/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ phần thi trình bày Đề án.

Tham dự buổi thi có đồng chí Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; cùng các thành viên Hội đồng thi tuyển, cán bộ chủ chốt của đơn vi.

        Kết quả thi tuyển (bấm vào để xem chi tiết)

               - Kết quả phần thi viết

               - Kết quả phần thi trình bày Đề án

C.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết