01/03/2019 15:58        

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa năm 2019

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 02a/QĐ-TĐC ngày 07/01/2019 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. (Quyết định này thay thế QĐ số 08/QĐ-TĐC ngày 22/02/2018).

        * Xem chi tiết Quyết định tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết