01/03/2019 14:41        

Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 01/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/01/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/02/2019).

Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2019).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 212/QĐ-BNN-TT ngày 14/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2019).

Quyết định số 309/QĐ-BNN-TT ngày 22/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2019).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn số 248/BKHCN-PC ngày 29/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/01/2019).

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Công văn số 728/TCHQ-TXNK ngày 30/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2019).

Công văn số 729/TCHQ-TXNK ngày 30/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2019).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết