16/01/2019 08:46        

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Xem chi tiết tại đây:

           - Thông báo danh sách ứng viên;

          - Quyết định điều chỉnh tiến độ thời gian tổ chức triển khai thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết