12/11/2018 16:47        

Góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 11377/UBND-KGVX ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa kính đề nghị quý Sở, ban, ngành và các Tổ chức, cá nhân có sử dụng, vận chuyển, lưu giữ nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo.

Văn bản góp ý, đề nghị Quý cơ quan/ đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang; Điện thoại: 0258.3824676); đồng gửi qua Email nnthinh.skhcn@khanhhoa.gov.vn trước ngày 16/11/2018 để kịp tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

         * Dự thảo Thông tư tải về tại đây

Ng.Thịnh
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết