06/11/2018 16:21        

Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018

TT

Tên văn bản

Ngày có  hiệu lực

Tháng 8 năm 2018

1               

Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

15/10/2018

2               

Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN01-187:2018/BNNPTNT – Thuốc thú y – Yêu cầu chung

14/02/2019

Tháng 9 năm 2018

3               

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

4               

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

5               

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường (QCVN 31:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 32:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 33:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

29/10/2018

6               

Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường (QCVN 65:2018/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

29/10/2018

7               

Thông tư số 23/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

01/11/2018

8               

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

28/10/2018

9               

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

01/11/2018

Tháng 10 năm 2018

/

10               

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

01/01/2019

11               

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

05/10/2018

12               

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hành hải

24/10/2018

13               

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

09/10/2018

14               

Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

06/12/2018

15               

Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

12/12/2018

16               

Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

30/11/2018

17               

Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép  và trình tự, thủ tục và hồ sơ cấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

01/12/2018

18               

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 12/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình

01/3/2019

19               

Thông tư số 34/2018/TT-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ nhiên

26/11/2018

20               

Thông tư số 33/2018/TT-BCA ngày 10/10/2018 của Bộ Công an về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

10/10/2018

21               

Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/2/2018 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

22/11/2018

22               

Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/11/2018

TĐC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết