18/09/2018 23:16        

Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ (kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện các Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018; Quyết định số 2475/QĐ-HĐTDCC ngày 29/8/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo thời gian tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

        -Thời gian: 08 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2018

        -Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ, Khu Liên cơ 1, số 01 Trần Phú, Nha Trang

 HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết