18/09/2018 22:50        

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa thông báo cho các  thí sinh dự tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập các môn thi  tuyển, cụ thể như sau:

1.Ngày 22/9/2018 tổ chức ôn tập môn kiến thức chung

        -Buối sáng: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

        -Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút

        -Địa điểm: Hội trường 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang

2.Từ ngày 23/9 đến 25/9/2018, tổ chức ôn tập các môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời gian, địa điểm cụ thể của từng lĩnh vực, đề nghị các thí sinh liên hệ với các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực dự tuyển và truy cập trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Khánh Hòa (www.snv.khanhhoa.gov.vn)  để biết thêm chi tiết.

HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết