13/06/2018 16:19        

Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập năm 2018

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Gọi tắc Chương trình 592), UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi của chương trình.

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu Chương trình 592 đến doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh để đề xuất nhiệm vụ tham gia. Hồ sơ đề xuất gửi về Sở KH&CN trước ngày 19/6/2018 để Sở KH&CN tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Tham khảo và tải về tại đây:

- Hướng dẫn đăng ký Chương trình năm 2018

- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh

- Thông tư 19/2016/TT-BKHCN

- Quyết định 1381/QĐ-TTg

- Quyết định 592/QĐ-TTg

- Thông tư 142/2017/TT-BTC

Đ.Mãi
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết