19/06/2018 10:24        

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu các đề xuất đặt hàng trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham gia các chương trình.

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu nội dung và phương thức đề xuất đặc hàng đến các địa phương, tổ chức trên địa bàn tỉnh để đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tham gia các chương trình dựa trên chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các hồ sơ đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở thực hiện các quy trình xét duyệt và tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Do quy định thời hạn đăng ký kế hoạch 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ kết thúc trước ngày 15/6/2018 nên các đề xuất sẽ được tổng hợp, đăng ký cho kế hoạch của các năm tiếp theo.

Liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở KH&CN Khánh Hòa, ĐT: 0258 3816 884.

* Tham khảo và tải về tại đây:

        - Công văn hướng dẫn của Bộ KHCN

        - Thông tư 08/2015/TT-BKHCN

        - Phụ lục Thông tư 08/2015/TT-BKHCN

        - Thông tư 07/2014/TT-BKHCN

        - Phụ lục Thông tư 07/2014/TT-BKHCN

        - Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

 Đ. Mãi
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết