06/06/2018 10:10        

Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, trong nội dung xem xét, thông qua nghị quyết có xem xét thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND quy định mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã chuẩn bị hồ sơ tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết, dự kiến trình HĐND tỉnh phê duyệt vào kỳ họp thứ VII năm 2018.

Sở KH&CN gửi đến Quý cơ quan, đơn vị hồ sơ tham mưu đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa. Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm có ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị của Sở KH&CN.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.


* Tham khảo và tải về tại đây:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và định mức dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

- Đề cương Nghị quyết Quy định nội dung và định mức dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo thực trạng Áp dụng mức hỗ trợ và định mức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


 HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết