15/12/2017 14:59        

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở KH&CN Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 159A/QĐ-SKHCN ngày 21/8/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở KH&CN Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Theo đó, có 38 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực hoạt động của Sở KH&CN được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

        * Xem chi tiết Quyết định tại đây

HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết