08/12/2017 09:25        

Đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Nhằm tăng cường lực lượng Đánh giá viên nội bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN), thực hiện đầy đủ và đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001: 2008 về công tác đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), nhằm đo lường chính xác tính  hiệu lực của HTQLCL, định hướng cho các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan HCNN, Sở KH&CN – cơ quan thường trực triển khai HTQLCL trên đại bàn tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức 03 Lớp đào tạo Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan HCNN tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian đào tạo diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017, trong đó: Lớp đào tạo thứ I và II dành cho đối tượng là Thư ký và thành viên trong Ban chỉ đạo ISO, các công chức tham mưu, trực tiếp tham gia vào hoạt động duy trì áp dụng, vận hành HTQLCL của UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Lớp đào tạo thứ III dành cho đối tượng là Thư ký và thành viên trong Ban chỉ đạo ISO, các công chức tham mưu, trực tiếp tham gia vào hoạt động duy trì áp dụng, vận hành HTQLCL của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, với tổng số học viên về tham dự hơn 140 người.

Với sự tham gia đầy đủ, tinh thần học tập nghiêm túc, cùng ý thức tham gia với tính cầu thị cao của toàn thể học viên của các cơ quan, đơn vị, đã cho thấy sự quan tâm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc đưa HTQLCL trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho việc nâng cao chất lượng công tác CCHC, phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân. Qua lớp đào tạo này, các học viên đã được giảng viên hướng dẫn sâu hơn về các nguyên tắc quản lý chất lượng; bản chất, các yêu cầu ISO 9001:2008 và cách thức đánh giá các yêu cầu này trong hoạt động ĐGNB; biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của bộ phận được đánh giá so với các yêu cầu; được hướng dẫn cụ thể các kỹ năng cần thiết cho việc đánh giá từ đặt câu hỏi, phân tích, soạn Checklist, cách xác định các điểm không phù hợp, cho đến viết báo cáo và các hoạt động sau đánh giá.

Kết thúc lớp học, học viên đã thực hiện bài kiểm tra cuối khóa và sẽ được cấp chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ khi tham gia đầy đủ 04 buổi học, thực hiện bài kiểm tra cuối khóa  đạt từ 70 điểm trở lên./.

Lan CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết