05/10/2017 16:53        

Góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BKHCN-BYT

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BKHCN-BYT. Những quy định sửa đổi, bỏ sung của Thông tư sẽ là căn cứ pháp lý giúp việc thực hiện các quy định được áp dụng một cách khả thi.

Văn bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Khu Liên cơ, 01 Trần Phú, Nha Trang; Điện thoại: 0258.3824290, đồng thời gửi qua Email: nnthinh.skhcn@khanhhoa.gov.vn trước 09/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

             * Xem chi tiết Dự thảo Thông tư tại đây.

N.Thịnh

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết