02/08/2017 09:16        

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại Công văn số 6617/UBND-KGVX ngày 27 tháng 7 năm 2017 về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Văn bản  góp ý, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Khu liên cơ số 01 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Điện thoại: 058.3824290, Email: ptthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn ) trước ngày 15/8/2017, để tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa.  

        * Công văn số 6617/UBND-KGVX (tải về tại đây)

        * Văn bản 2368/BKHCN và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng (Tải về tại đây)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết