28/07/2017 15:03        

Đề nghị phối hợp khảo sát cung cầu công nghệ năm 2017

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa thực hiện điều tra, khảo sát cung  - cầu công nghệ năm 2017 đối với nhóm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Cuộc khảo sát với mục đích thu thập thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về năng lực công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ, xác định nhu cầu ứng dụng công nghệ, nhu cầu cải tiến kỹ thuật, nhu cầu đổi mới công nghệ và nhu cầu đặt hàng nghiên cứu của doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong quý doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu phiếu đính kèm về Sở KH&CN trước ngày 15/8/2017 để Sở Khoa và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Mẫu phiếu điều tra, tải về tại đây)

Đ. Mãi

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết