22/06/2017 09:31        

Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 5/2017

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 06/2017/TT-BCT ngày 25/5/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tư số 07/2017/TT-BCT ngày 29/5/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

Quyết định số 1657/QĐ-BCT ngày 10/5/2017 của Bộ Công Thương về việc thay đổi cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

Quyết định số 1644/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

Văn bản của Bộ Xây dựng

Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 169/QĐ-QLD ngày 05/5/2017 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết