25/04/2017 14:31        

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (03/2017)

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc hòa giải thương mại.

Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09/3/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21/3/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông).

Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 21/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh".

Quyết định số 558/QĐ-BNN-BVTV ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc Serratus từ Ấn Độ.

Quyết định số 728/QĐ-BNN-CN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi.

Quyết định số 686/QĐ-BNN-TY ngày 10/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

Quyết định số 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 151/QĐ-BKHCN ngày 03/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa.

Quyết định số 241/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Dầm cấu thép - Liên kết bằng bu lông cường độ cao - Thi công và nghiệm thu; Bộ neo cáp cường độ cao - Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15.

Quyết định số 378/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nhựa đường - Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Thông tư số 09/2017/TT-BGTVT ngày 20/3/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 198/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America Inc. – US0185.

Quyết định số 199/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Dallas - Plano – US0191.

Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng Thử nghiệm - Testing and Certification Laboratory of Korea Radio Promotion Association – KR0027.

Quyết định số 202/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Curtis-Straus LLC, A Wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products services - US0106.

Quyết định số 203/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Minneapolis - Brooklyn Park - US0175.

Quyết định số 204/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SIEMIC, INC. dba SIEMIC LABORATORIES - US0160.

Quyết định số 205/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Irvine - US0158.

Quyết định số 206/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Seattle - Bothell 120th - US0157.

Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhập Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131.

Quyết định số 208/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0103.

Quyết định số 209/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0082.

Quyết định số 210/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0081.

Quyết định số 211/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Oracle America, Inc. - US0073.

Quyết định số 212/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - UL LLC - US0065.

Quyết định số 213/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - DELL INC. - US0064.

Quyết định số 214/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CKC Laboratories, Inc. - US0060.

Quyết định số 215/QĐ-BTTTT ngày 27/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CISCO SYSTEMS, INC. - US0028.

Quyết định số 231/QĐ-BTTTT ngày 01/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Portland - Hilisboro Evergreen - US0017.

Quyết định số 351/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 43/QĐ-QLD ngày 06/2/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 08 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định số 60/QĐ-QLD ngày 20/02/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157 bổ sung.

Quyết định số 72/QĐ-QLD ngày 23/02/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết