10/04/2017 16:31        

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc hòa giải thương mại.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Quyết định số 191/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia.

Quyết định số 558/QĐ-BNN-BVTV ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc Serratus từ Ấn Độ.

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia.

Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 32/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz".

Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000.

Văn bản của Cục Quản lý dược

Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 06/02/2017 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 598 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

Quyết định số 70/QĐ-QLD ngày 22/02/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết