05/04/2017 11:17        

Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) tỉnh Khánh Hòa – cơ quan chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tại địa phương, giới thiệu và thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự GTCLQG năm 2017 như sau:

1. Giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

GTCLQG được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng theo mô hình giải thưởng Malcolm Baldridge (Mỹ) - một mô hình chuẩn được nhiều nước trên thế giới học hỏi và áp dụng. GTCLQG được xét tặng cho 4 loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất lớn; doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; doanh nghiệp dịch vụ lớn; doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ. Quy trình đánh giá, tuyển chọn và xét thưởng của GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp là Hội đồng sơ tuyển tỉnh/thành phố và Hội đồng quốc gia, được thực hiện một cách chặt chẽ, thống nhất dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan với sự tham dự của hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương, các tổ chức có liên quan.    

GTCLQG gia bao gồm giải Vàng chất lượng Quốc gia và giải Bạc chất lượng Quốc gia. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.  

Tại tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2015 đã có 02 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa là 01 trong 10 doanh nghiệp sản xuất lớn được tặng giải Vàng;  Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang được tặng Giải Bạc loại hình doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa. Trong năm 2016, Phân viện Thú y Miền Trung đã được Hội đồng Quốc gia đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia.

2. Lợi ích của việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

GTCLQG không chỉ là hình thức tôn vinh xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động, áp dụng thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Quan trọng hơn, GTCLQG còn cung cấp công cụ mô hình tự đánh giá - một công cụ hữu hiệu để các doanh nghiệp tự đánh giá các hoạt động của mình. Qua đó, giúp doanh nghiệp nhận ra các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội cải tiến, hoàn thiện, từ đó có cách tiếp cận toàn diện trong việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp. Đồng thời, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, được đưa biểu trưng miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên website của GTCLQG.  Sẽ góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, là “giá trị gia tăng” để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục cải tiến hoạt động của mình.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận cúp và giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ, lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt nam.

3. Điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự; đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội; có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

4. Thành phần hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, gồm:

a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu), tải về tại đây;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG (theo mẫu), tải về tại đây;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao).

h) Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

5. Kinh phí đóng góp của doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia về mức kinh phí đóng góp của doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2017, Sở KHCN Khánh Hòa sẽ thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2017

- Trước ngày 15/4/2017, tổ chức, doanh nghiệp nộp bản đăng ký tham dự GTCLQG năm 2017 về Sở KHCN Khánh Hòa;

- Trước ngày 01/6/2017, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2017 cho Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017 của tỉnh Khánh Hòa.

(Chi tiết các bước thực hiện và thời gian triển khai hoạt động GTCLQG năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa theo Phụ lục đính kèm).

7. Hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 gửi về:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

(thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa)

Địa chỉ: số 11 Hùng Vương, Thành phố Nha Trang

Điện thoại: 058.3524274. Fax: 058. 3522555

Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Thị Lan - Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa; Điện thoại: 058.3524274; 0968013938.

Lan CC


 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết