08/03/2017 10:30        

Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ DN tham gia Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Căn cứ vào Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”; quy định tại Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định về tổ chức, quản lý và điều hành chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  và các quy định liên quan; các ý kiến góp ý tại cuộc họp Ban Điều hành Dự án Năng suất chất lượng (NSCL) ngày 16/02/2017, Sở KHCN đã hoàn chỉnh dự thảo Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL.

Để có cơ sở báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL theo đúng thời gian đã chỉ đạo tại Thông báo số 92/TB-UBND, Sở KHCN kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định và Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở KHCN Khánh Hòa (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Địa chỉ: Số 37 (địa chỉ cũ: Số 11) Hùng Vương, Tp. Nha Trang – địa chỉ thư điện tử: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn; điện thoại: 3524274 – FAX: 3522555) trước ngày 18 tháng 3 năm 2017, để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

          * Dự thảo Quyết định và Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án NSCL (tải về tại đây)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết