15/02/2017 17:01        

Điều chỉnh và phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cấp cơ sở 2017

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 336/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 về việc điều chỉnh và phân bổ dự toán kinh phí năm 2017. Theo đó, điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

           * Xem chi tiết Quyết định và phụ lục điều chỉnh tại đây.

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết