13/12/2016 10:33        

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 2053/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2016.

* Xem chi tiết Quyết định và các phụ lục tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết