06/12/2016 10:56        

Chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban KH&CN 2016

Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành và các Hội, Đoàn thể  dự kiến vào cuối tháng 12, tại thành phố Nha Trang.

Nội dung chính của Hội nghị:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2016, bàn phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tổng kết, đánh giá công tác phối hợp triển khai Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại Quyết định số 1996/QĐ-UBND, ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh.

3. Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động năm 2016 giữa Sở KH&CN và các Hội, Đoàn thể trong tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành và các Hội, Đoàn thể thực hiện báo cáo về các nội dung liên quan nói trên theo mẫu đính kèm.

Báo cáo gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở - Sở KH&CN bằng email: phongqlkhcncs.kh@gmail.com và bằng công văn trước ngày 09/12/2016.

Để Hội nghị giao ban thành công tốt đẹp, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành và các Hội, Đoàn quan tâm, phối hợp.

Tải về các biểu mẫu:

- Mẫu số 1 - báo cáo dành cho các huyện, thị xã, thành phố;

- Mẫu số 2 - báo cáo dành cho các Sở, Ban, ngành;

- Mẫu số 3 - báo cáo dành cho các Hội, Đoàn thể.

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết