23/11/2016 09:28        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2016

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 20/10/2016 của Chính phủ về việc ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 4088/QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

Quyết định số 4127/QĐ-BNN-BVTV ngày 14/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu bông thô từ Ghana.

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 149/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 3133/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Văn bản của Bộ Xây dựng

Quyết định số  1037/QĐ-BXD ngày 05/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Quyết định số 1056/QĐ-BXD ngày 12/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 499/QĐ-QLD ngày 12/10/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định số 506/QĐ-QLD ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Quyết định số  3473/QĐ-TCHQ ngày 20/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3582/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3583/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3584/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016  của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số  3585/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3587/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3588/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3589/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số  3590/QĐ-TCHQ ngày 26/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết