03/11/2016 16:14        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016


Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018.

Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016-2018.

Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019.

Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.

Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Quyết định số 3516/QĐ-BCT ngày 25/8/2016 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025.

Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01/9/2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Quyết định số 3599/QĐ-BCT ngày 05/9/2016 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H.

Quyết định số 3690/QĐ-BCT ngày 12/9/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 3699/QĐ-BNN-TCTS ngày 08/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thuỷ sản khai thác.

Quyết định số 3727/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp "Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản".

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 1901/QĐ-BKHCN ngày 07/7/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Thuật toán mật mã.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1502/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng thử nghiệm - Trung tâm Chính phủ điện tử - Thuộc: Cục Tin học hóa.

Văn bản của Bộ Xây dựng

Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 439/QĐ-QLD ngày 07/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Quyết định số 440/QĐ-QLD ngày 07/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Quyết định số 456/QĐ-QLD ngày 15/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 2847/QĐ-TCHQ ngày 30/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2984/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2985/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2986/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2987/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 2988/QĐ-TCHQ ngày 12/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3019/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3093/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3095/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3096/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3097/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3098/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3099/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3100/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số  3101/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3109/QĐ-TCHQ ngày 16/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3110/QĐ-TCHQ ngày 16/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3286/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3287/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3288/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 3289/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết