28/06/2016 16:03        

Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 5/2016

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Quyết định số 1471/QĐ-BCT ngày 15/4/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Quyết định số 1570/QĐ-BCT ngày 25/4/2016 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Quyết định số 1654/QĐ-BCT ngày 29/4/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.

Quyết định số 1919/QĐ-BCT ngày 18/5/2016 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định số 2203/QĐ-BCT ngày 31/5/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quyết định số 2204/QĐ-BCT ngày 31/5/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Quyết định số 2205/QĐ-BCT ngày 31/5/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quyết định số  2206/QĐ-BCT ngày 31/5/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quyết định số 2207/QĐ-BCT ngày 31/5/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Văn bản của Bộ Tài chính

 Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25/4/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ hoạt động dầu khí.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Quyết định số 973/QĐ-BTNMT ngày 29/4/2016  của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Quyết định số 1412/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế".

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 12/2016/TT-BTTTT ngày 05/05/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Quyết định số 816/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Advanced Compliance Solutions, Inc. - US0156.

Quyết định số 817/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm ETL, Inc. - KR0022.

Quyết định số 818/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Global Standard Testing Laboratory (GSTL) Co., Ltd - KR0146.

Quyết định số 819/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Nemko Canada Inc. - CA2040.

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 205/QĐ-QLD ngày 17/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định số 206/QĐ-QLD ngày 17/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Quyết định số 1302/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Quyết định số 1303/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2016  của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1305/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1320/QĐ-TCHQ ngày 05/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1403/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 1404/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

M.Linh CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết