Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Góp ý Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
       
  26/04/2016 21:09        

Góp ý Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc nghe Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, trong đó có giao Sở KH&CN tham mưu đề xuất Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể là phối hợp thực hiện trong xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, thực hiện nhiệm vụ KH&CN, ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Sở KH&CN đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, gửi đến các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến và gửi về Sở KH&CN trước ngày 10/5/2016 để Sở KH&CN chỉnh sửa hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

* Dự thảo Quy chế (tải về tại đây)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết