19/04/2016 09:19        

Quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”

Trong những năm qua, một số doanh nghiệp địa phương trong đó nổi bật là Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, đã chú trọng xây dựng thương hiệu, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến với dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo sản phẩm yến sào nguyên chất tiêu chuẩn chất lượng cao, đóng vai trò chủ đạo trong việc khẳng định và không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín của sản phẩm yến đảo thiên nhiên Nha Trang, Khánh Hòa, góp phần quảng bá cho sản phẩm yến đảo thiên nhiên Nha Trang, Khánh Hòa trong cả nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp kinh doanh yến tại Nha Trang - Khánh Hòa cũng đã chú trọng xây dựng và bảo hộ thương hiệu của mình, một số nhãn hiệu đã được đăng ký quyền SHTT với Cục SHTT như: Quốc Hân, Song Hưng, Hoàng Phi, Đại Lâm Mộc... Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc các địa phương khác làm nhái sản phẩm yến Nha Trang - Khánh Hòa (như Tiền Giang, Hải Phòng…), sao chụp toàn bộ cấu trúc nhãn hiệu cả về hình dáng lọ, hộp đựng, cách thiết kế ma - ket... nhằm đánh lừa người tiêu dùng để thu lợi nhuận. Một số tổ chức, cá nhân kinh doanh yến sào sử dụng cụm từ “Yến sào Nha Trang” làm nhãn hiệu gắn trên sản phẩm của họ. Các sản phầm yến sào này không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu các sản phẩm yến sào có nguồn gốc xuất xứ ở Nha Trang - Khánh Hòa, đặc biệt gây nhầm lẫn đối với sản phẩm yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Để tránh hiện tượng làm nhái sản phẩm Yến sào Nha Trang, đánh lừa người tiêu dùng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và bảo hộ độc quyền nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang” cho sản phẩm yến nguyên chất được khai thác từ tổ yến đảo thiên nhiên và tổ yến nuôi trong nhà cho các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ thuộc nhóm 29; 35: sản xuất yến nguyên chất gồm yến tổ và yến tinh; mua bán, xuất khẩu yến nguyên chất, bảo vệ uy tín sản phẩm yến sào Nha Trang trên thị trường.
     

Năm 2015, nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang” đã được Cục SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ độc quyền, UBND tỉnh Khánh Hòa là chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ngày 21/3/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu đã ký quyết định số 669/QĐ-UBND chính thức ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”. Quy chế này chính là công cụ hữu hiệu để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho các tổ chức sản xuất kinh doanh yến sào trên địa bàn thành phố Nha Trang đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”, đồng thời làm cơ sở để thực thi bảo vệ thương hiệu Yến sào Nha Trang trên thị trường.

Trong Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan duy nhất thay mặt UBND tỉnh thực hiện chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu và chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”. Đồng thời, Quy chế cũng quy định cụ thể điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Yến sào trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang” phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  1. Có hoạt động khai thác, nuôi và tinh chế sản phẩm yến sào nguyên chất từ tổ yến đảo thiên nhiên, tổ yến nuôi trong nhà tại địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang và hình” cho từng loại sản phẩm yến sào nguyên chất.

3. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các yêu cầu về đặc tính, chất lượng sản phẩm được quy định tại Quy chế này trong suốt quá trình khai thác, nuôi và tinh chế tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Tuân thủ các điều kiện về quy trình khai thác, nuôi và tinh chế sản phẩm yến nguyên chất được khai thác từ tổ yến đảo thiên nhiên và thu hoạch từ yến nuôi trong nhà theo các quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến, Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác yến sào tại các hang, đảo yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

5. Trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang” cho từng loại sản phẩm yến sào nguyên chất được khai thác từ tổ yến đảo thiên nhiên, thu hoạch từ tổ yến nuôi trong nhà và Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “yến sào Nha Trang”.

6. Có trách nhiệm đóng thuế tài nguyên theo quy định.

7. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã bị xử lý đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang” thì thời hạn được đề nghị cấp lại quyền sử dụng nhãn hiệu là 01 năm tính từ ngày có quyết định xử lý.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định cụ thể đặc tính chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu; phương pháp đánh giá các đặc tính chất lượng; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Nha Trang”; Quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; xử lý vi phạm sử dụng nhãn hiệu …

Đức Hiền

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết