29/03/2016 09:17        

Thông báo mời tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016

Thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại công văn số 222/TĐC-TCCL ngày 24 tháng 02 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa – Thường trực Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) giới thiệu và thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham dự GTCLQG năm 2016 như sau:

1. Giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Giải thưởng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và công nghệ xây dựng theo mô hình giải thưởng Malcolm Baldridge (Mỹ), là công cụ để quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế, nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Việt nam. Đồng thời, xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hệ thống danh hiệu duy nhất tại Việt Nam dành cho quản lý chất lượng tại doanh nghiệp. Khác biệt của giải thưởng này so với rất nhiều loại giải thưởng khác:

Thứ nhất, đây là danh hiệu tôn vinh cấp quốc gia của Nhà Nước, thể hiện trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Quyết định trao Giải thương Chất lượng Quốc gia. Giải thưởng nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập;

 Thứ hai, việc xét thưởng không thực hiện định tính mà bằng phương pháp cho điểm định lượng với 7 tiêu chí trên tổng thang điểm là 1000 điểm để bảo đảm tính khách quan, công bằng;

 Thứ ba, các doanh nghiệp tham dự giải thưởng này không phân biệt quy mô, ngành nghề, có thể là doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp dịch vụ, có thể là doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều được tham gia và có thể nhận giải.

Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa có 02 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa là 1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất lớn được tặng giải Vàng và Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang được tặng Giải Bạc loại hình doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa.

2. Lợi ích của việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Không chỉ hướng tới mục tiêu nhận được giải thưởng, việc tiếp cận các nội dung, các tiêu chí, giá trị của GTCLQG còn cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với mô hình hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh, theo các chuẩn mực thế giới, đặc biệt là chuẩn mực từ các quốc gia có nền công nghệ phát triển như Mỹ. Qua đó có thể tự đánh giá, xem xét lại hệ thống quản lý chất lượng, vạch ra kế hoạch, giải pháp đổi mới cải tiến áp dụng linh hoạt và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng và doanh nghiệp của Việt Nam nói chung.

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, được đưa lô gô (biểu trưng) miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên website của GTCLQG.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia bao gồm giải Vàng chất lượng Quốc gia và giải Bạc chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận cúp và giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ, lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

3. Điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự; đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội; có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

4. Thành phần hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm:

a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu); tải về tại đây

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao).

h) Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

5. Kinh phí đóng góp của doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, mức kinh phí đóng góp của doanh nghiệp tham dự như sau:

a) Đóng góp kinh phí xét tuyển tại Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố:

Doanh nghiệp đóng góp kinh phí khi đăng ký tham dự là 5000.000đ (năm triệu đồng), bao gồm: Chi phí tổ chức hoạt động xem xét, đánh giá hồ sơ và đánh giá tại doanh nghiệp tham dự; đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp tham dự; tuyên truyền quảng bá hoạt động GTCLQG; in ấn tài liệu nghiệp vụ và các chi phí khác liên quan.

b) Đóng góp kinh phí xét tuyển tại Hội đồng Quốc gia:

- Doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ lớn: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

- Doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ vừa và nhỏ: 12.000.000đ (mười hai triệu đồng)

- Mức đóng góp trên bao gồm: Chi phí tổ chức hoạt động xem xét, đánh giá doanh nghiệp tham dự; cúp và giấy chứng nhận; in các ấn phẩm GTCLQG; chi phí tổ chức Lễ trao giải; tuyên truyền, quảng bá doanh nghiệp đạt giải và các chi phí khác liên quan.

- Doanh nghiệp thực hiện đóng góp kinh phí trên, sau khi được Hội đồng sơ tuyển lựa chọn và đề nghị Hội đồng quốc gia tặng GTCLQG.

6. Thời gian triển khai

STT

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

1

Trước ngày 30/4/2016

Tổ chức, doanh nghiệp nộp bản đăng ký tham dự GTCLQG năm 2016 cho Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực)

2

Từ ngày 30/4 đến ngày 30/5/2016

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa thực hiện hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2016

3

Trước ngày 01/6/2016

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2016 cho Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực)

4

Từ ngày 01/6 đến ngày 01/8/2016

Triển khai các hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa: tổ chức họp; đánh giá hồ sơ tham dự của các doanh nghiệp

5

Trước ngày

15/8/2016

Hội đồng sơ tuyển gửi kết quả, hồ sơ đánh giá cho Hội đồng Quốc gia

6

Từ ngày 15/8 đến ngày 30/11/2016

 

Hội đồng quốc gia thẩm gia kết quả, hồ sơ đánh  giá của Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố

Chủ tịch Hội đồng quốc gia trình, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện

7

Tháng 12/2016

Hội đồng quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ:

Tổ chức họp báo công bố kết quả trao giải năm 2016

Tổ chức Lễ trao GTCLQG năm 2016 trên Đài truyền hình Việt Nam

7. Hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gửi về:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Điện thoại: 058 3824676; Fax: 058 3824676

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Phạm Thị Lan – Chuyên viên Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: số 11 Hùng Vương, Thành phố Nha Trang

- Điện thoại: 058.3524274, 0968013938. Fax: 058. 3522555

- Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Lan CC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết