03/03/2016 15:55        

Tỉnh Khánh Hòa: 02 Doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 311/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015. Đã có 77 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó: Giải Vàng Chất lượng quốc gia được trao cho 20 doanh nghiệp gồm: 10 doanh nghiệp sản xuất lớn; 02 doanh nghiệp dịch vụ lớn; 07 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa và 01 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa; Giải Bạc Chất lượng Quốc gia được trao cho 57 doanh nghiệp gồm: 18 doanh nghiệp sản xuất lớn; 02 doanh nghiệp dịch vụ lớn; 29 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; 08 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa.

Tỉnh Khánh Hòa có 02 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2105:

1. Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia ở loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn;

2. Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang được tặng Giải Bạc Chất lượng Quốc gia ở loại hình doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tếxã hội của đất nước.

Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

P.QLTCCL
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết