02/03/2016 09:15        

Đăng ký, đề xuất dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1159/UBND-VP ngày 24 tháng 02 năm 2016 về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao (Chương trình do Bộ Công thương quản lý), Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến quý doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ có tiềm năng để nghiên cứu và đăng ký dự án tham gia.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan trong phạm vi quản lý.

Thông tin  liên hệ: Nguyễn Đình Mãi - chuyên viên phòng quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ. ĐT: 0917405980. Email: nguyendinhmaiqn@gmail.com

                  * Công văn số 1159/UBND-VP (tải về)

                  * Mẫu 1 – Đơn đăng ký (tải về)

                  * Mẫu 2 – Bảng tổng hợp (tải về)

                  * Mẫu 3 – Dự án CNC (tải về)

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết