18/02/2016 09:30        

Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2016)

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2016 của Chính phủ về việc ký "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương".

Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký "Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin".

Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quyết định số 335/QĐ-BCT ngày 21/01/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

Quyết định số 422/QĐ-BCT ngày 28/01/2016 của Bộ Công Thương về việc chỉ định cơ quan kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

Thông tư số 51/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VIETGAHP).

Quyết định số  4680/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ Ucraina.

Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.

Quyết định số 118/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu lạc nhân từ Ấn Độ.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 65/2015/TT-BGTVT ngày 5/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Thông tư số 66/2015/TT-BGTVT ngày 3/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.

Thông tư số 67/2015/TT-BGTVT ngày 6/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển.

Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.

Thông tư số  75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải.

Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Thông tư số 88/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

Thông tư số 90/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu.

Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

Quyết định số 106/QĐ-BTNMT ngày 19/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quyết định số 3959/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Đồ uống, Rượu chưng cất, Đồ uống không cồn.

Quyết định số 3963/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành đèn biển, Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải.

Quyết định số 3964/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Phụ gia thực phẩm.

Quyết định số 3966/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Thông tin duyên hải.

Quyết định số 3971/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Sản phẩm nông sản thực phẩm, Thực phẩm.

Quyết định số 3972/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nấm khô, Rau quả dầm, Nho tươi, Bơ quả tươi, Nấm trồng, Rau diếp, Rau ăn củ, Dưa quả tươi, Đậu quả xanh.

Quyết định số 3979/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Sản phẩm cacao, Socola sữa.

Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 32/2015/TT-BTTTT ngày 05/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz”.

Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT ngày 05/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz”.

Thông tư số 36/2015/TT-BTTTT ngày 23/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+".

Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ngày 25/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 46/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani.

Thông tư số 47/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi.

Văn bản của Cục quản lý dược

Quyết định số 596/QĐ-QLD ngày 06/11/2015 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định số 597/QĐ-QLD ngày 06/11/2015 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Toothpaste Siberian propolis Natural oral care.

Quyết định số 618/QĐ-QLD ngày 18/11/2015 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Boolithe Shampoo.

Quyết định số 619/QĐ-QLD ngày 18/11/2015 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Quyết định số 620/QĐ-QLD ngày 18/11/2015 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Spring Song Silk Powder-Pak Make-up No.2 Pink rose.

Quyết định số 663/QĐ-QLD ngày 17/12/2015 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 152.

Văn bản của Tổng cục hải quan

Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 21/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định: Quyết định số 99/QĐ-TCHQ, Quyết định số 100/QĐ-TCHQ, Quyết định số 101/QĐ-TCHQ, Quyết định số 102/QĐ-TCHQ Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngày 22/01/2016, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định: Quyết định số 109/QĐ-TCHQ, Quyết định số 110/QĐ-TCHQ, Quyết định số 111/QĐ-TCHQ, Quyết định số 112/QĐ-TCHQ, Quyết định số 113/QĐ-TCHQ, Quyết định số 114/QĐ-TCHQ, Quyết định số 115/QĐ-TCHQ, Quyết định số 116/QĐ-TCHQ, Quyết định số 117/QĐ-TCHQ, Quyết định số 118/QĐ-TCHQ, Quyết định số 119/QĐ-TCHQ, Quyết định số 120/QĐ-TCHQ, Quyết định số 121/QĐ-TCHQ Về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Quyết định số 136/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2016 của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 ban hành Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mỹ Linh (Chi cục TCĐLCL)
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết