17/12/2015 09:49        

Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của tổ chức khoa học và công nghệ

Thực hiện quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/01/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 theo hướng dẫn chi tiết tại Điều 14 của Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 các đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/12/2015 đồng thời gửi bản điện tử qua email: ndmai@khanhhoa.gov.vn để Sở KH&CN tổng hợp các thông tin liên quan báo cáo Bộ KH&CN.

Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Mãi – Phòng QLCN&TTCN, ĐT: 0917 405 980.

* Thông tư 03/2014/TT-BKHCN (tải về)

* Phụ lục (tải về)

(Hoặc có thể tải về từ chuyên mục Văn bản PL trên Website Sở)

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết