Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 704099

Hướng dẫn thực hiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu KHCN

05/01/2017 16:29   - 26889 lần đọc   

Thực hiện quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014  Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đơn vị chủ trì về việc đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu như sau:

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu kết quả nghiên cứu, nếu có nhu cầu, tổ chức chủ trì phải nộp hồ sơ đề nghị giao quyền theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN.

* Hồ sơ đề nghị giao quyền: (quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP):

           - Đơn đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu:

Mẫu 1- Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN (tải về)

           - Báo cáo khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

Mẫu 2 Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN (tải về)

           - Dự thảo Thỏa thuận về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu:

Mẫu 3 Phụ lục Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN (tải về)

             - Báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Mẫu 12 Phụ lục Thông tư 14/2014/TT-BKHCN (tải về)

* Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý gửi thông báo đề nghị giao quyền, tổ chức chủ trì có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc không có nhu cầu hoặc không có ý kiến trả lời hoặc không nộp hồ sơ theo quy định,  đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ xem xét hồ sơ đề nghị giao quyền đã nhận được của tổ chức khác.

* Các văn bản pháp luật liên quan:

- Nghị định 08/2014/NĐ-CP

- Thông tư 15/2014/TT-BKHCN

- Phục lục thông tư 15

(Hoặc có thể tải về từ chuyên mục Văn bản PL trên Website Sở)

HH
  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn