11/12/2019 15:59        

Thông tin đường dây nóng


1.Đường dây nóng về Cải cách hành chính và Thủ tục hành chính:

       Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng sau:

        * Bộ phận một cửa:

                    Điện thoại: 0258. 3822247

       * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa:

                    Ông Nguyễn Khắc Sinh

Điện thoại: 0975554000

*. Bà Tô Hồng Nhung – Phó Chánh Văn phòng

             Điện thoại: 0258.3561563

             Email: vp.skhcn@khanhhoa.gov.vn

*.Bà Lê Vinh Liên Trang – Giám đốc Sở KH&CN

             Điện thoại: 0258.3824677

             Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

*. Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ

             Điện thoại: 0258.3810.440  

             Email: Cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

             Hoặc caicachhanhchinhkh@gmail.com

*. Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh 

              Điện thoại: 0258.3822765

              Mail: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên cổng thông tin điện tử Cải cách hành tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập:

             http://cchc.khanhhoa.gov.vn.

2.Đường dây nóng về chi phí không chính thức:
 

          - “Đường dây nóng về chi phí không chính thức” là số điện thoại và thư điện tử công vụ nhằm tiếp nhận những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI).

          - Số điện thoại đường dây nóng: (+084) 258 3527135

           - Hộp thư điện tử đường dây nóng: thanhtra@khanhhoa.gov.vn

          - Bộ phận thường trực tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin đường dây nóng thuộc Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 26 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà!

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết