12/11/2015 10:56        

Techmart Quốc tế Việt Nam 2015

Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ trong giai đoạn mới, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Techmart Vietnam 2015.

Techmart Vietnam 2015 là điểm gặp gỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân có tinh thần khoa học và những nhà sáng tạo, nhà khoa học có tinh thần phục vụ phát triển kinh tế. Đồng thời, đây là dịp tôn vinh các nhà sáng tạo không chuyên từ khắp mọi miền trên cả nước với các công nghệ và thiết bị hết sức gần gũi, thiết thực với đời sống, sản xuất. Hơn nữa, đây là chợ công nghệ và thiết bị tổng hợp, đa ngành với mục đích khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân giới thiệu, chào bán và tìm mua công nghệ trong mọi lĩnh vực.

*. Danh mục Thiết bị và công nghệ chào bán tại Techmart Việt Nam 2015

HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết