15/05/2015 19:44        

Thông báo mức đóng góp kinh phí tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015

Ngày 07/5/2015, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã có công văn số 213/TCCL về việc thông báo mức đóng góp kinh phí tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2015. Theo đó, để hoạt động GTCLQG triển khai được thuận lợi và đạt hiệu quả, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã thống nhất mức kinh phí đóng góp của doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG năm 2015 như sau:

1. Đóng góp kinh phí xét tuyển tại Hội đồng sơ tuyển tỉnh, thành phố:

Mức kinh phí đóng góp là 5000.000đ (năm triệu đồng), bao gồm: Chi phí tổ chức hoạt động xem xét, đánh giá hồ sơ và đánh giá tại doanh nghiệp tham dự; đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp tham dự; tuyên truyền quảng bá hoạt động GTCLQG; in ấn tài liệu nghiệp vụ và các chi phí khác liên quan.

2. Đóng góp kinh phí xét tuyển tại Hội đồng Quốc gia:

- Doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ lớn: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

- Doanh nghiệp sản xuất/dịch vụ vừa và nhỏ: 12.000.000đ (mười hai triệu đồng)

Mức đóng góp trên bao gồm: Chi phí tổ chức hoạt động xem xét, đánh giá doanh nghiệp tham dự; cúp và giấy chứng nhận; in các ấn phẩm GTCLQG; chi phí tổ chức Lễ trao giải; tuyên truyền, quảng bá doanh nghiệp đạt giải và các chi phí khác liên quan. Doanh nghiệp thực hiện đóng góp kinh phí trên, sau khi được Hội đồng sơ tuyển lựa chọn và đề nghị Hội đồng quốc gia tặng GTCLQG.

3. Doanh nghiệp đóng góp kinh phí xét tuyển tại Hội đồng sơ tuyển theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Nhà C3, Khu liên cơ 1,  số 01 Trần Phú, Tp. Nha Trang

Điện thoại: 058 3824676; Fax: 058 3824676

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: số 11 Hùng Vương, Thành phố Nha Trang

Điện thoại: 058.3524274. Fax: 058. 3522555

Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Đại diện liên hệ: Phạm Thị Lan; Điện thoại: 0968013938

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa – Thường trực Hội đồng sơ tuyển GTCLQG thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham dự GTCLQG biết.

Trân trọng./.

(Đính kèm công văn số 213/TCCL ngày 07/5/2015 của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam).

PQLCL
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết