22/01/2015 15:16        

Thông báo đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2015

1. Giới thiệu chung

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được điều chỉnh trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ, đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập và xây dựng thành giải thưởng chất lượng quốc gia của mình. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập.

 GTCLQG là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. GTCLQG là giải thưởng góp phần nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Lợi ích của việc tham dự GTCLQG

GTCLQG chính là thước đo phát triển của mỗi tổ chức, doanh nghiệp, là công cụ, động lực để tổ chức, doanh nghiệp phát triển, nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam. Tham dự GTCLQG là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng; giúp tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ đó tìm ra những lĩnh vực cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập; tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, được đưa lô gô (biểu trưng) miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên website của GTCLQG.

Cơ cấu của GTCLQG bao gồm Giải Vàng chất lượng quốc gia và Giải Bạc chất lượng quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia sẽ được đề cử tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Với mục đích và ý nghĩa như trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) – cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG của tỉnh Khánh Hòa kính mời các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự GTCLQG năm 2015 (theo mẫu đính kèm).

3. Điều kiện tham dự GTCLQG

Các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải ở 4 loại hình gồm: sản xuất lớn; sản xuất vừa và nhỏ; dịch vụ lớn; dịch vụ vừa và nhỏ.

Các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự; có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

4. Kế hoạch hoạt động GTCLQG

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

1

Nhận đơn đăng ký tham gia GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp năm 2015

Trước 30/3/2015

2

Chi cục TĐC Khánh Hòa tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp lập/ hoàn thiện hồ sơ tham dự GTCLQG

Khi nhận đơn đăng ký của doanh nghiệp tham dự

3

Đào tạo nghiệp vụ và cách viết báo cáo về GTCLQG năm 2015

Ngày 06-09/4/2015

4

Hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo tham dự GTCLQG

Tháng 4/2015

5

Nhận hồ sơ tham dự GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp

Trước 01/6/2015

Các tố chức, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu và đăng ký tham dự GTCLQG năm 2015, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa. Số 11 Hùng Vương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3524274, 058. 6252025,  trước ngày 30 tháng 3 năm 2015.

Rất mong nhận được đăng ký tham dự của các tổ chức, doanh nghiệp./.

P. QLTCCL

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết